Privaatsuspoliitika

Viimati uuendatud: 1. jaanuar 2023

Käesolevates privaatsuspoliitikas kirjeldame ja selgitame, kuidas, millal ja miks SaareYoga OÜ töötleb Teie isikuandmeid, milliseid väärtuseid ja üldpõhimõtteid töötlemisel järgib ja millised on Teie õigused seonduvalt Teie isikuandmetega. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

 1. Töödeldavad isikuandmed

Isikuandmed on andmed, mida SaareYoga OÜ kogub alljärgnevatel viisidel:

  • Teie isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, aadress (tänav/talu, maja number, korteri number, linn või asula, maakond, postiindeks), telefoninumber (s.h mobiiltelefoni number), elektronposti aadress jne.
  • Teie ettevõtte andmeid: nimi, registrikood jne.
  • SaareYoga veebilehe kasutamisega seotud andmeid (küpsised) või mujal (näit. Facebooki ja Instagrami leht)
  • Te külastate meie veebilehte või kasutate meie teenuseid
  • Te saate meie igakuist uudiskirja

 2. Millist teavet SaareYoga OÜ Teie kohta saab ja säilitab?

  • Kontaktandmed (nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber) ja muu teave dokumentides
  • Elektroonilised tuvastusandmed (IP-aadress)
  • Kodulehe päringuvormides kogutud andmed
  • Teave Teie tellitud toodete, teenuste ja veebikülastuste kohta

3. Kogutud isikuandmete kasutamine

Teie isikuandmeid kasutatakse Teile teenuste ja tellimuste osutamiseks sh Teie teavitamiseks uutest teenustest, kliendiüritustest jne. Iga kuistele e-mail uudiskirjadele on alati lisatud viide teavitustest loobumise võimaluse kohta. Samuti on võimlik saata uudiskirjast loobumise soov e-posti aadressile info@saareyoga.ee

4. Kui kaua me isikuandmeid säilitame

Me säilitame isikuandmeid nii kaua kuni see eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik.

5. Isikuandmete kaitse

SaareYoga OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Teie andmete turvalisus on meile ülioluline!

6. Privaatsuspoliitika tingimused ning muudatused

Meie kodulehte kasutama asudes olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Kui me muudame või uuendame privaatsuspoliitika tingimusi, siis postitame koheselt muudatused ja uuendused kodulehele.

7. Autoriõigus

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja SaareYoga OÜ. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult SaareYoga OÜ loal.